top of page
Spekulor-Thai Logo.png

โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ และบริการให้เช่าอุปกรณ์กองถ่าย

เราช่วยการถ่ายทำที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องทีมงาน-อุปกรณ์ และเอกสารในการถ่ายทำ

ให้คุณได้ผลงานสแตนดาร์ด Hollywood